Logo biuletynu informacji publicznej

Powstanie Koncepcja Programowa dla S19 Dukla - Barwinek

2018-04-24

24 kwietnia 2018 r. w obecności ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka podpisano umowę na wykonanie Koncepcji Programowej z pełnym rozpoznaniem geologicznym dla ostatniego już fragmentu drogi ekspresowej S19 Via Carpatia od węzła Dukla do granicy państwa w Barwinku. Wykonawcą dokumentacji tego ponad 18 km odcinka jest firma Multiconsult Polska Sp. z o.o., która zrealizuje zadanie w ciągu 22 miesięcy za kwotę 8,4 mln zł.

- Podpisana dziś umowa jest kolejnym krokiem do spełnienia marzeń mieszkańców Podkarpacia oraz wszystkich podróżujących po Europie na kierunku północ - południe. Na całym odcinku S19 od Rzeszowa do granicy ze Słowacją trwają już prace koncepcyjne, po zakończeniu których będzie można ogłosić przetargi na projekty i budowę tego arcyważnego szlaku komunikacyjnego – powiedział minister Adamczyk.

Minister Andrzej Adamczyk z umową na Koncepcję Programową S19 Dukla - Barwinek

Minister Andrzej Adamczyk z umową na Koncepcję Programową S19 Dukla - Barwinek

Koncepcja Programowa doprecyzuje wypracowane do tej pory założenia projektowe i przedstawi wariantowe rozwiązania obiektów drogowych i inżynierskich. Dokument uściśli też zakres rzeczowy oraz finansowy inwestycji i będzie podstawą do opracowania Projektu Budowlanego oraz Programu Funkcjonalno–Użytkowego, w oparciu o który zostanie wyłoniony wykonawca drogi.

Droga S19 Dukla - Barwinek będzie realizowana w systemie projektuj i buduj. Przewidywana jest budowa dwóch jezdni po dwa pasy ruchu w każdym kierunku. Przebieg odcinka będzie zgodny z wariantem, dla którego 6 listopada 2015 r. uzyskano decyzję środowiskową. Podpisana umowa jest ostatnią z 4 części zadania opracowania Koncepcji Programowej dla Via Carpatia od węzła Babica do Barwinka, o łącznej długości prawie 75 km.

Usytuowanie odcinka S19 Dukla - Barwinek

Usytuowanie odcinka S19 Dukla - Barwinek

Idea utworzenia szlaku Via Carpatia została zapoczątkowana w 2006 r. w Łańcucie przez ministrów Litwy, Polski, Słowacji i Węgier pod patronatem prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Rządowy Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014 - 2023 (z perspektywą do 2025 r.) wskazuje budowę drogi S19 jako główny priorytet inwestycyjny, ze względu na jej kluczowe znaczenie dla wschodnich województw Polski i wschodniej części Unii Europejskiej.

Via Carpatia na Podkarpaciu będzie mieć długość 169 km. Cały jej przebieg ma zapewnione finansowanie. Obecnie w regionie użytkowane jest 30,1 km tej drogi, 54,2 km znajduje się w przetargu w trybie projektuj i buduj, a dla 85,1 km opracowywana jest Koncepcja Programowa.

Ikona RSSIkonka serwisu TwitterIkonka serwisu Facebook