Logo biuletynu informacji publicznej

Minister Andrzej Adamczyk na konferencji TEN-T Days 2018 w Lublanie

2018-04-27

W dniach 25-27 kwietnia 2018 r. minister infrastruktury Andrzej Adamczyk wziął udział w konferencji „TEN-T Days 2018”, która odbyła się w Lublanie. Konferencja poświęcona była tematom rozwoju Transeuropejskiej Sieci Transportowej (TEN-T), ze szczególnym uwzględnieniem niezbędnych do jej ukończenia inwestycji transportowych, a także innowacyjnym rozwiązaniom w zakresie mobilności. 

Podczas TEN-T Days 2018 toczyły się rozmowy między ministrami, przedstawicielami Komisji Europejskiej, a także koordynatorami ds. korytarzy TEN-T oraz reprezentantami stron zainteresowanych rozwojem tej sieci. W trakcie dyskusji ministrów transportu państw UE oraz państw sąsiadujących minister Andrzej Adamczyk wyraził poparcie dla zacieśniania współpracy z państwami sąsiedzkimi UE.

- Dalsze rozszerzanie korytarzy sieci bazowej TEN-T, w tym na obszar Bałkanów Zachodnich, jest szczególnie istotne z uwagi na zaangażowanie Polski i zainteresowanie wielu państw tego regionu utworzeniem nowego korytarza sieci bazowej TEN-T, w oparciu o szlak Via Carpatia – powiedział minister Adamczyk w trakcie spotkania ministrów Bałkanów Zachodnich i Turcji.

Wystąpienie ministra Adamczyka podczas sesji Bałkanów Zachodnich i Turcji

Wystąpienie ministra Adamczyka podczas spotkania ministrów Bałkanów Zachodnich i Turcji

Na marginesie trwającej konferencji minister Andrzej Adamczyk odbył wiele spotkań bilateralnych. Rozmawiał z przedstawicielami Komisji Europejskiej oraz ministrami odpowiedzialnymi za transport i infrastrukturę Belgii, Bośni i Hercegowiny, Bułgarii, Czech, Estonii, Grecji, Hiszpanii, Portugalii, Rumunii i Słowenii. Najważniejszymi kwestiami poruszonymi w trakcie spotkań były: kształt Pakietu Mobilności, kierunki rozwoju międzynarodowego transportu drogowego, rozbudowa transeuropejskiej sieci transportowej i możliwości poszerzenia formatu Via Carpatia o kolejne kraje. Polskie podejście do tych spraw spotkało się z pozytywną reakcją ze strony rozmówców.

Minister Andrzej Adamczyk rozmawiał z ministrem rozwoju Hiszpanii Iñigo de la Serną o Pakiecie Mobilności

Minister Andrzej Adamczyk rozmawiał o Pakiecie Mobilności z ministrem rozwoju Hiszpanii Iñigo de la Serną 

Minister Adamczyk spotkał się także z unijną komisarz do spraw transportowych Violetą Bulc. Rozmowy dotyczyły zmian w przepisach socjalnych w transporcie  drogowym oraz ich konsekwencji dla funkcjonowania drogowych przewozów transportowych na obszarze Unii Europejskiej, w kontekście dostępu do poszczególnych rynków. Omówiono też kwestie związane z inwestycjami na terenie Polski, między innymi szlak Via Carpatia, a także stan realizacji inwestycji realizowanych przez Polskę na korytarzach sieci bazowej TEN-T.

Spotkanie ministra Adamczyka z unijną komisarz ds. transportowych Violetą Bulc

Spotkanie ministra Adamczyka z unijną komisarz ds. transportowych Violetą Bulc

W czasie Konferencji zaprezentowane zostało wspólne stanowisko koordynatorów europejskich w sprawie przyszłości finansowania europejskiej infrastruktury transportowej.

Ikona RSSIkonka serwisu TwitterIkonka serwisu Facebook