Logo biuletynu informacji publicznej

Poczta

2015-12-31

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa sprawuje funkcje właścicielskie wobec Poczty Polskiej SA. Poczta Polska to największy operator na rodzimym rynku z ponad 450-letnią tradycją. Swoją siecią obejmuje ponad 7500 placówek, filii i agencji pocztowych, świadczących usługi klientom indywidualnym i biznesowym.

Ministerstwo kształtuje politykę regulacyjną w odniesieniu do zliberalizowanego rynku pocztowego poprzez określenie zasad jego funkcjonowania w ustawie Prawo pocztowe i aktach wykonawczych.

MIB w zakresie działu łączność prowadzi sprawy związane z nadzorem nad wykonywaniem kontroli obowiązku rejestracji odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych oraz obowiązku pobierania opłaty abonamentowej.

Resort  odpowiada także za współpracę z organizacjami międzynarodowymi, których Polska jest członkiem, w szczególności ze Światowym Związkiem Pocztowym (UPU) i Europejskim Komitetem ds. Regulacji Pocztowych (CERP) oraz z Polskim Komitetem Normalizacyjnym w dziedzinie sektora pocztowego.

Ikona RSSIkonka serwisu TwitterIkonka serwisu Facebook